Aktualizácia cenníka

15. mája 2018 kanaan

Vzhľadom na prijatie Nariadenia vlády SR z 28. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov platný  od 1.1.2019 sme upravili cenník služieb pre klientov CZD Kanaán na základe  rozhodnutia Správnej rady CZD KANAÁN  od 1.4.2019 v zmysle uvereného cenníka.

   V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa cien našich služieb nám môžete napísať, veľmi radi vysvetlíme a zodpovieme všetky vaše otázky.