Návštevy v Kanaáne

1. septembra 2021 kanaan

Návštevy sú u nás vítané za dodržania protiepidemických opatrení, do odvolania po dohovore s riaditeľkou zariadenia.