Personál

Vedenie Kanaánu

Elena Zemanová, riaditeľka

Elenka

riaditeľka

Oľga Fričová, sociálna pracovníčka

Olinka

sociálna pracovníčka

Opatrovateľky

Janka Krožanová, vedúca opatrovateľka

Janka

vedúca opatrovateľka

Katarína Auxtová, opatrovateľka

Katka

opatrovateľka

Mária Halánová, opatrovateľka

Majka

opatrovateľka

Monika Mesíková, opatrovateľka

Monika

opatrovateľka

Alena Dúbravská, opatrovateľka

Alenka

opatrovateľka

Anka, opatrovateľka

Anka

opatrovateľka

Lucia, opatrovateľka

Lucka

opatrovateľka

Mirka

opatrovateľka

Lucka

opatrovateľka

Ďalší pracovníci

Igor Vírok, pomocný opatrovateľ

Igor

pomocný opatrovateľ

Dušan Čief, pomocný opatrovateľ

Dušan

pomocný opatrovateľ

Michal Bojo, pomocný opatrovateľ

Michal

pomocný opatrovateľ

Štefan Liskovský, pomocný opatrovateľ

Štefan

pomocný opatrovateľ

Iboja Budiačová, pomocná pracovníčka

Ibojka

pomocná pracovníčka