Na stiahnutie

Správy o činnosti

 

Správa o činnosti CZD Kanaán za rok 2017

Správa o činnosti za rok 2017

[PDF, A4, 5 strán, 322kB]

Stiahnuť Otvoriť

Správa o činnosti CZD Kanaán za rok 2018

Správa o činnosti za rok 2018

[PDF, A4, 5 strán, 250kB]

Stiahnuť Otvoriť

 

Správa o činnosti CZD Kanaán za rok 2019

Správa o činnosti za rok 2019

[PDF, A4, 5 strán, 118kB]

Stiahnuť Otvoriť

 

Správa o činnosti CZD Kanaán za rok 2020

Správa o činnosti za rok 2020

[PDF, A4, 5 strán, 157kB]

Stiahnuť Otvoriť

Dokumenty na stiahnutie

Postup pre záujemca o poskytnutie sociálnej služby v CZD Kanaán

Postup pre záujemcov o poskytnutie sociálnej služby

[PDF, A4, 2 strany, 302kB]

Stiahnuť Otvoriť

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

[PDF, A4, 3 strany, 167kB]

Stiahnuť Otvoriť

 

Práva a povinnosti klienta CZD Kanaán

Práva a povinnosti klienta

[PDF, A4, 2 strany, 293kB]

Stiahnuť Otvoriť

 

Etický kódex pracovníka

Etický kódex pracovníka

[PDF, A4, 2 strany, 348kB]

Stiahnuť Otvoriť

 
Dodržiavanie ľudských práv v CZD Kanaán

 

Dodržiavanie ľudských práv v CZD Kanaán

[PDF, A4, 8 strán, 754kB]

Stiahnuť Otvoriť

Krízový plán CZD Kanaán počas trvania pandémie COVID-19

 

Krízový plán CZD Kanaán počas trvania pandémie COVID-19

[PDF, A4, 2 strany, 1,2MB]

Stiahnuť Otvoriť

 
Domáci poriadok 2019

 

Domáci poriadok 2019

[PDF, A4, 8 strán, 616kB]

Stiahnuť Otvoriť

Dodatok č.1 k Domácemu poriadku 2019

 

Dodatok č.1 k Domácemu poriadku 2019

[PDF, A4, 1 strana, 50kB]

Stiahnuť Otvoriť

 
Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2018

 

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2018

[PDF, A4, 1 strana, 361kB]

Stiahnuť Otvoriť

 
Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2019

 

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2019

[PDF, A4, 1 strana, 30kB]

Stiahnuť Otvoriť

 
Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2020

 

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2020

[PDF, A4, 1 strana, 96kB]

Stiahnuť Otvoriť

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

[PDF, A4, 1 strana, 137kB]

Stiahnuť Otvoriť

 
Strategická vízia, poslanie a ciele CZD Kanaán

 

Strategická vízia, poslanie a ciele CZD Kanaán

[PDF, A4, 2 strana, 148 kB]

Stiahnuť Otvoriť