Na stiahnutie

Správy o činnosti

Ekonomicky oprávnené náklady EON

Ďalšie dokumenty

Postup pre záujemcov o poskytnutie sociálnej služby Otvoriť
Žiadosť o poskytnutie sociálnej službyOtvoriť
Dodržiavanie ľudských práv v CZD KanaánOtvoriť
Etický kódex pracovníkaOtvoriť
Práva a povinnosti klientaOtvoriť
Krízový plán CZD Kanaán počas trvania pandémie COVID-19Otvoriť
Domáci poriadok 2019Otvoriť
Dodatok č.1 k Domácemu poriadku 2019Otvoriť
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej daneOtvoriť
Strategická vízia, poslanie a ciele CZD KanaánOtvoriť