Na stiahnutie

Správy o činnosti

Správa o činnosti za rok 2017

Stiahnuť Otvoriť

Správa o činnosti za rok 2019

Stiahnuť Otvoriť

Správa o činnosti za rok 2021

Stiahnuť Otvoriť

Správa o činnosti za rok 2018

Stiahnuť Otvoriť

Správa o činnosti za rok 2020

Stiahnuť Otvoriť

Ďalšie dokumenty

Postup pre záujemcov o poskytnutie sociálnej služby

Stiahnuť Otvoriť

Práva a povinnosti klienta

Stiahnuť Otvoriť

Krízový plán CZD Kanaán počas trvania pandémie COVID-19

Stiahnuť Otvoriť

Domáci poriadok 2019

Stiahnuť Otvoriť

Dodatok č.1 k Domácemu poriadku 2019

Stiahnuť Otvoriť

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Stiahnuť Otvoriť

Strategická vízia, poslanie a ciele CZD Kanaán

Stiahnuť Otvoriť

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Stiahnuť Otvoriť

Etický kódex pracovníka

Stiahnuť Otvoriť

Dodržiavanie ľudských práv v CZD Kanaán

Stiahnuť Otvoriť

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2018

Stiahnuť Otvoriť

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2019

Stiahnuť Otvoriť

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2020

Stiahnuť Otvoriť

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2021

Stiahnuť Otvori